Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Why Join Our Talent Network?

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join Our Talent Network Today!

Join Our Talent Network (*) Required information

Check email availability

Please re-check your email in order to receive the hottest career opportunities and news from Công ty TNHH HIMCOM

Optional Information

From To
Only supports *.doc, *.docx, *.pdf, *.xls, *.xlsx and less than 2MB

JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thân chào ,

Cám ơn bạn đã dành sự quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Công ty. Với việc gia nhập vào mạng lưới nhân tài, chúng tôi sẽ cập nhật đến bạn những vị trí phù hợp với bạn trong thời gian tới.

Chúng tôi trân trọng sự lựa chọn của bạn đối với Công ty như một nơi làm việc hiệu quả và tiềm năng trên con đường sự nghiệp của bạn; Hy vọng có cơ hội cùng đồng hành và phát triển cùng bạn tại Công ty;Chúc bạn thành công & sức khoẻ.