Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 11 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Cowboy Zone Cafe | Operations Supervisor (Coffee Chains & Take Away)

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

Bizman Sky | Head Chef

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

MIBS | Operations Manager (Audit)

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

Huge-Fam | Procurement Manager (F&B)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

Bizman Sky | F&B Manager (Restaurant & Lounge)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

Cowboy Zone Cafe | Operations Manager (Coffee Chains & Take Away)

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

HIMCOM | Recruitment Manager

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

MIBS | Account Supervisor (Event)

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

MIBS | Account Manager (Event)

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

MIBS | Operations Supervisor (Event)

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

MIBS | Operations Manager (Event)

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thân chào ,

Cám ơn bạn đã dành sự quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Công ty. Với việc gia nhập vào mạng lưới nhân tài, chúng tôi sẽ cập nhật đến bạn những vị trí phù hợp với bạn trong thời gian tới.

Chúng tôi trân trọng sự lựa chọn của bạn đối với Công ty như một nơi làm việc hiệu quả và tiềm năng trên con đường sự nghiệp của bạn; Hy vọng có cơ hội cùng đồng hành và phát triển cùng bạn tại Công ty;Chúc bạn thành công & sức khoẻ.