Get a chance with 0 career opportunities
See also new update jobs
Career handbook
Industry experts share industry experience, design experience, personal branding.
Read more
Ngày Hội Trăng Rằm Cùng 300 Em Nhỏ Đồng Bào S’Tiêng

Ngày Hội Trăng Rằm Cùng 300 Em Nhỏ Đồng Bào S’Tiêng

19/04/2024 / View 173
Ngày 23/09/2023 vừa qua, HIMCOM & Các đơn vị Thành viên được sự hỗ trợ từ Đoàn Thanh niên...
Jovia Beauty Place - Phòng Spa dành cho nhân viên

Jovia Beauty Place - Phòng Spa dành cho nhân viên

19/04/2024 / View 167
Vào ngày 23/05 vừa qua, tại buổi "Town Hall Meeting Quý 2/2022" với tham dự đầy đủ của toàn bộ...
Top 10 "Thương Hiệu Phát Triển Châu Á 2022"

Top 10 "Thương Hiệu Phát Triển Châu Á 2022"

19/04/2024 / View 154
Vào ngày 24/09/2022 tại Singapore, tại Lễ Công Bố “Thương hiệu phát triển Châu Á 2022 – Asian...
Company Trip x Malaysia 2023

Company Trip x Malaysia 2023

19/04/2024 / View 150
Từ ngày 18/5 - 21/05/2023 vừa qua, các thành viên trong Emmaus Group và các Công ty thành viên (HIMCOM,...